top of page
Image by Marek Piwnicki

 AMACIMIZ

Feminité hem bir müze hem de sivil toplum projesidir. Feminité, St. Pauli ve ötesindeki farklı ve özel kadınlık kimliklerine, bunlara dair sanat, tarih ve yaşanmışlıklara, tartışma, eğitim ve ilham alanları açmak amacıyla hareket eder. 

 

Feminité olarak değişen dünya görüşlerini yansıtmak ve kadınlık kimliklerinin sanatsal ifadelerini, algılanma hallerini ve buna dair bakış açılarını daha geniş bir platformda görünür kılmak istiyoruz. 

 

Feminité Müzesi St. Pauli’de yaşayan insanlar tarafından ve onlar için kurulmuş olsa da bulunduğu yerin çok daha ötesinde bir etki yaratma peşinde. 

 

Biz çeşitliliği yüksek, interseksiyonel bir ekibiz. Feminité Müzesi’ne şekil verecek olan küratör ve sanatçılar gibi profesyonel ve gönüllü çalışanlarımızı da toplumsal gruplar arasında ayrılaştırma yapmadan, diğer bir deyişle interseksiyonel olarak seciyoruz. Bu alandaki deneyimlerimiz bizi güçlü kılan yanımız.

 

Deneyimlerimiz ve öykülerimiz ne kadar çeşitli olursa, müzemiz o derece sağlam bir yapıya sahip olacaktır. 

 

Çeşitliliği bir kaynak olarak görüyoruz. 

Bu amaçla yola çıkarak düzenlemeye başladığımız etkinlikler de şöyle:

2021

Sergi

18 Kadın Kimliği -180 Yıl

1850’den 2021’e

kadın bakış açısından

St. Pauli

2021

Sergi

St Pauli’de feminizmin

izleri

Sürekli büyüyen ve dijital olarak ulaşılabilecek bir kadın arşivi oluşturmak.

Akademik sempozyumlar ve konferanslar düzenlemek.

Kadın kimliği ve

St. Pauli ile ilgili

konularda çalışan diğer araştırma kurumları ve müzelerle işbirliği

içinde çalışmak

ve iletişim ağı

oluşturmak. 

Çeşitlilik ve interseksiyonel feminizm hakkında okullarda, şirketlerde, kurum ve kuruluşlarda atölyeler ve eğitimler düzenlemek.

bottom of page